tirsdag 13. november 2012

En cm her og en cm der…Gamle hus har sine skjevheter... Det viste seg å være to cm høydeforskjell fra den ene enden til den andre av dagens stue.

Snekkerne må ha nøyaktige mål på hvor de nye vinduene skal plasseres når de lager nybyggene. Vi vet jo sånn cirka hvor vinduene skal være, og hvor store de er.
Men helt nøyaktig hadde vi ikke målt dette.
Nøyaktig hvor på veggen kommer vinduet, altså høyden måler vi her. Da ble det frem med laservater for å sjekke om det er skjevheter i dagens gulv. Og det var det. Mer enn vi hadde trodd. Fra den ene siden av dagens stue, det som blir kjøkken i fremtiden, var det altså to cm høydeforskjell.

Kjekt hjelpemiddel.
Dagens gulv kan vi dessverre ikke beholde i fremtiden. Det er utrolig synd, for gulvet trenger egentlig bare å slipes og lakkes. Men på grunn av skjevheter, vegger som skal fjernes osv – så bestemte vi å legge nytt gulv oppå det gamle.

Laserstripenpå veggen var til god hjelp for å finne ut om det var høydeforskjeller på gulvet.Det må vi også ta hensyn til når vinduene skal plasseres.
Men etter måling og diskusjon med snekkerne, kom vi frem til en løsning.
Nå gjenstår det bare å bestemme størrelsen på to vindu, helt nøyaktig.
PS: Det lønner seg å få inn pristilbud fra flere. Vi sparte flere tusen på å be om tilbud fra flere leverandører av vinduer!
Sånn blir vinduene i huset.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar